بنیاد حقوقی بین المللی مسعودی
بنیاد حقوقی بین المللی مسعودی

وکالت و مشاوره حقوقی در زمینه حقوق تجارت بین الملل

ثبت شرکت در اروپا توسط وکیل دادگستری و وکیل بین المللی برای شما ، این وکیل دادگستری و وکیل بین المللی می تواند سرمایه گذاری در اروپا را نیز برای شما انجام دهد .شما می توانید ثبت شرکت در اروپا را نیز با این وکیل دادگستری و وکیل بین المللی انجام دهید. ارزانترین وکیل مهاجرت در دنیا . ما شما را به ارزان ترین شکل ممکن به اروپا می بریم و اقامت اروپا را برای شما به ارمغان می آوریم . اقامت اروپا به ارزانترین شکل توسط وکیل دادگستری و وکیل بین المللی در ایران.

افتتاح حساب در بانکهای اروپا

گرفتن اقامت کشورهای اروپایی

ثبت شرکت در کشورهای اروپایی

وکالت در کلیه دعاوی ثبتی و ملکی

وکالت در دعاوی مطالبه خسارت و دیه

وکالت در دعاوی شهرداری

وکالت در دعاوی پیمانکاری

وکالت و مشاوره در امور قراردادها


تماس با موسسه حقوقی اریکه عدل قوانین و مقررات خانه موکلین بنیاد حقوقی بین المللی مسعودی وبلاگ حقوقی موسسه حقوقی اریکه عدل خدمات بنیاد حقوقی بین المللی مسعودی


© Masoudi International Law Firm | Iran - Tehran | ICbar licensed Attorney